Ünnepek a Níluson

Miért fontosak az Ünnepek a Níluson?

A Nílus az Ősi Egyiptom ütőere, minden élet forrása, hiszen a Nílus áradása biztosította a föld termékenységét.

Az egyiptomiak számára a Nílus az égi folyó, a Tejút földi tükröződése. Így a Nílus áradása nem csupán a fizikai termékenységet biztosította, hanem a folyamatos szellemi újjászületést is.

Ami fenn, úgy lenn.

Ami belül, az kívűl.

Ezen irányelveket jól ismerték Kemet – Egyiptom ősi neve – gyermekei, és ezen irányelvek betartásában vezették őket a Templomok, a Szakrális Király és Királynő.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha az energiák szintjén egyensúly van Egyiptomban, akkor a fizikai síkon az ország bőséget tapasztal. A Király és Királynő, az ország és az emberek letisztult belső állapota visszatükröződik a Nílus bőséges áradasában (de nem túl-áradásában), amely által a föld termékeny és táplálja az országot minden földi jóval.

Ezzel a ciklussal kapcsolódik össze Ozirisz feldarabolásának, majd halálból való újjászületésének mítosza. Ozirisz újjászületése analóg az áradás után újjászülető természettel.

Az Ősi Templomok a Nílus partjára, a Nílus közelébe épültek. Ozirisz és Ízisz mítosza szerint pont oda, ahol Ízisz megtalálta Ozirisz testének szétszórt darabjait.

Ünnepek a Níluson

Mivel a fizikai világ jólétét az energiák egyensúlya tartja fenn, ezért rengeteg vallásos ünnep és ünnepség-sorozat történt a Níluson. Az Ünnepek a Níluson kulcsfontosságú szerepet játszottak az ország életében többezer éven keresztül

Ünnepek a Níluson: a TÁVOLI ISTENNŐ VISSZATÉRÉSE Fesztivál.

A Távoli Istennő Visszatérése Fesztivál egy fontos, évente megrendezett ünnep volt Egyiptom görög időszakában (Nagy Sándor és VII. Kleopátra Királynő közötti időszakban).

Ünnepek a Níluson ezen fesztiváljának alapját egy ősi mítosz adta. A legenda szerint Tefnut – aki az Életet adó nedvesség – megharagszik, mert nem kap elég elismerést, és elhagyja Egyiptomot. Elbujdosik a núbiai sivatagba, és így az élet halódni kezd Egyiptomban. Shu, Tefnut isteni párja, és Toth, aki a bölcsesség elindulnak megkeresni a haragvó Istennőt. Dallal és tánccal köszöntik, így kedveskednek neki és így hívják vissza Egyiptom földjére ünnepségek közepette.

Az ünneplés Núbia sivatagának mélyéről indul. Dahabeyákon – Nílusi vitorlásokon – vonulnak fel Egyiptom varázsfolyóján a Níluson az ünnepség szertartásos kereteit teremtő Papnők és Papok. A felvonulás megáll Aswanban Ízisz Templomában, El Kabban Hathor Szentélyében, Esnában a Mágia Templomában és Luxorban Mut Templomában. A templomokban Egyiptom népe várja a felvonulást, és együtt köszöntik Tefnutot zenével, dalokkal és tánccal.

Az Ünnepek a Níluson ezen fesztiválja egészen Hathor dandarai templomáig tart, itt Tefnut Hathorrá változik…

Hathor által a Núbiában még haragvó oroszlánként tomboló Tefnut megszelídül, visszatér a szivébe, és ismét áldja a földet a víz életet adó erejével…

Azaz a száraz időszak után érkezik ismét az áradás…

Más Ünnepek a Níluson hasonló módon történtek, templomokat kapcsoltak össze a hajók felvonulásával és az ünnephez csatlakozó helyiek imájával. Minden ünnep kapcsolódott valamiféle módon a természet ritmusához és a Nílus áradásához.

Az Ünnepek a Níluson ezen fesztiválja, a Távoli Istennő Visszatérése viszont ezen kívül betöltött még egy fontos szerepet.

Az energiák tisztaságának egyik tartó pillére a Női és Férfi energia Egysége és Egyensúlya volt. Ez az egyensúly az Újbirodalmi időszakban erősen sérült Egyiptomban, mert a hatalom, és ezzel együtt a vagyon teljességgel Amun Papságának kezében összpontosult. Amun Rá templomai gazdagodtak, míg a többi templomot elhanyagolták, és a korábban fontos Neteruk tisztelete a háttérbe szorult.

Amun papsága a Női energiát is a kontrollalja alá vonta, és nem adta meg neki a kellő tiszteletet.

Nagy Sándor érkezése után elkezdődik a Egyiptom vezetésében a párszáz éves görög időszak. A görög dinasztia sokat tett a Női és Férfi energiák egyensúlyának helyreállításáért.

Az elhanyagolt, tönkrement templomokat újjáépítették és újra ünnepelni kezdték azon ősi ünnepeket, melyek nem Amun köré összpontosultak.

Így lett számukra az Ünnepek a Níluson közül a Távoli Istennő Visszatérése az egyik legfontosabb. Ahogyan ezt az ünnep neve nagyon beszédesen elmondja, cél volt az Istennőt visszahívni, azaz a Szakrális Női Minőségnek a tiszteletet újra megadni.

 

2024. júniusában ezt az Ősi Ünnepet hívjuk életre ismét a Níluson és a Nílus-menti Templomokban!

És ehhez a Fesztiválhoz Te is csatlakozhatsz!

RÉSZLETEKÉRT IDE KATTINTS:

A TÁVOLI ISTENNŐ VISSZATÉRÉSE – Nemzetközi Fesztivál Egyiptomban

Ünnepek a Níluson

 

Categories: